JURIDISCHE KENNISGEVING

Alle elementen van de website www.chisbio.be en met name literaire, grafische, fonografische, fotografische en elektronische gegevens zijn eigendom van Chisbio SRL of haar partners en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke handeling van reproductie of overdracht, behalve de uitzonderingen die door de wet volledig zijn erkend, en behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHISBIO, is verboden en kan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties op namaak opleveren. In toepassing van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de bescherming van databases, is elke extractie van een kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de online catalogus van CHIS illegaal.


PRIVACYBELEID
1. Het gebruik van cookies

Het systeem dat onze site beheert, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver worden verzonden en die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit bestand maakt het mogelijk om de bezochte sites bij te houden en registreert bepaalde gegevens met betrekking tot dit bezoek, zoals de webpagina's die de gebruiker heeft bezocht, zijn eerdere activiteiten op deze site, de bestede tijd en zijn contactgegevens bij het invullen van een formulier. . Het gebruik van cookies stelt ons in staat om statistieken te verkrijgen die ons helpen onze site te verbeteren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar kunnen worden geconfigureerd om ze niet te accepteren of om aan te geven dat een cookie wordt verzonden.


2. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verbinden ons ertoe om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door de formulieren op onze site te gebruiken, verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, uw naam ... We slaan deze gegevens onder dekking op om u de informatie te verstrekken die u wenst te verkrijgen, en om onze service te verbeteren.

Wij zijn de enigen die deze gegevens gebruiken en we zullen deze aan niemand communiceren. Door uw e-mailadres aan ons door te geven, loopt u daarom niet het risico te worden blootgesteld aan ongevraagde e-mail.

3. Recht van toegang, verzet en rectificatie


Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en van de Raad met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, toegang hebben tot deze gegevens en om rectificatie vragen.


Als u uw recht van toegang, oppositie en / of rectificatie wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op op het volgende adres, met vermelding van het onderwerp van uw verzoek: CHISBIO SRL, Adrien Rottenberg rue du Ravel 4 bus 5 1360 Perwez e-mail : info@chisbio.be / telefoon: +32492582658


4. Klachten

Als u van mening bent dat we dit privacybeleid niet respecteren, kunt u contact met ons opnemen op hetzelfde adres als hierboven.